Σύνοψη – συμπεράσματα του 3rd Athens Investment Forum, από τον κ. Νικόλαο Μήλη, Πρόεδρο Αντιπροσωπείας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας